ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ & ХАРИУЛТ

  • Урамшууллаар цуглуулах боломжтой.
  • Нэг удаагийн худалдан авалтад олон төрлийн купон хэрэглэж болно. 
  • 1 бүтээгдэхүүн дээр 2 болон түүнээс дээш купоныг нийлүүлэн ашиглаж болохгүй. 
  • Урамшууллаар цуглуулах боломжтой.
  • Бусдад дамжуулж болно.
  • Ваучерын үлдэгдлийг дараагийн худалдан авалтанд ашиглаж болно.
  • Худалдан авалт хийсэн үнийн дүнгийн 1% ийг хэрэглэгчид оноо болгон олгоно. 1төгрөг = 1оноо
  • QR кодоо уншуулж, зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгч бүртгэлтэй утасны дугаараар цуглуулна.
  • 1 оноо 1 төгрөгтэй тэнцүү байх ба нэг удаагийн худалдан авалтаар 100% зарцуулах боломжтой.
  • Хэрэглэгчийн QR кодыг уншуулснаар зарцуулна 

Апп-ын бонус код оруулах, QR кодоор бэлэг авах гэсэн цэсэнд тухайн код эсвэл бонус QR уншуулсанаар купон, ваучер бэлэглэнэ.